Inspeksjonsluker

Inspeksjonsluker benyttes for enkel adkomst til installasjoner bak vegg eller i himling. Spesialmål og spesialfarger på bestilling.

Kum/ Dørkeplatelokk

Kum og dørkeplatelokk benyttes for adkomst til installasjoner under gulvet.

Lamellokk

Lamellokk er lokk med et stabiliserende og isolerende kjernemateriale. Kjernen i lokket bidrar til å hindre trinnlyd.

Kumlokk for istøping

Kumlokk i denne kategorien benyttes ofte hvor krav til belastning er fra 125kN til 400kN. Lokket har armering og er ment for istøping av betong.

Overfallslokk

Vanntette lokk som brukes i utvendige sjakter, brønner, pumpestasjoner mm. Rammekanten, som er hele 100 mm høy, sikrer at vann renner inn.

Kanallokk

For eksempel til kulvert eller annen installasjon hvor det er krav til full åpning i lengderetning. Avtagbare midtbjelker mellom lokk-seksjonene sikrer fri åpning.

Plansenkede lokk

Plansenkede lokk for belastning fra 125kN til 900kN. Benyttes hvis krav om motorisert, hydraulisk eller annen form for løfteautomatikk foreligger.