Lokk med løftesystem


Spesiallokk til fortau, parkeringsplasser, veier, havneanlegg,flyplasser m.m.

Vi har stor erfaring innen disse produktområdene, og løsningene, som
er blitt utviklet og forbedret i takt med stigende kvalitets- og miljømessige
krav, har vist sine styrker gjennom mange års vær- og slitasje påvirkninger.

Planforsenkede lokk
Lukene har et fjærløftesystem som reduserer åpnekraften til 10-15 kg for
lokk med vekt opp til 2000 kg.
Planforsenkede lokk produseres etter mål.
Lokkene levere for innstøpning, på-bolting eller med flytende ramme for
regulering av lokkets høyde.
Egenskaper:
· enkel låsemekanisme
· enkel og funksjonsdyktig låsemekanisme kombinert med bøyle for panikkåpning
· Varmekabel – sikrer mot frost og isdannelse
· Lokkholder med sikringsklaff
· Gummipakning forhindrer vann inntrengning lokk med belegning

Lokk med belegning kan tilpasses omgivelsene med integrert belegning av
· Stein, asfalt, grus, fliser, betong, granitt, tre m.m.

Hydrauliske lokk
· Rullende eller faste alu-sideavskjerminger
· ekstern hydraulisk betjeningsboks
· Alarmsystem
· nødstopp
· Betjeningsboks med nøkkelbetjening
· Grunnmodell leveres med egen hydraukikkstasjon og styreenhet med
nødfunksjon for åpning og lukking via betjeningsboks
· Hydrauliske låser for komprimering av pakning
· Fettsmurte flytende hengsler

Produkter