Overvannshåndtering


Det bygges ut stadig mer areal, og kombinert med økende nedbørsmengder stiller
dette krav til god håndtering av overflatevannet. Det offentlige overvannssystemet er
ikke dimensjonert for å tåle de økede mengder overflatevann som fremkommer som et
resultat av all utbygging.


Stadig flere kommuner krever at overflatevannet skal håndteres på egen tomt. Tradisjonelle steinfyllinger har i mange år blitt benyttet, men kravet til kapasitet gjør at denne
løsningen fort blir kostbar. Våre løsninger baseres på kuber eller tuneller som enkelt,
raskt og effektivt monteres på anleggsplassen. Disse ivaretar sikkerheten og ikke minst
mulighet for spyling og inspeksjon.
For håndtering av overvann er det to ulike hovedprinsipper som gjelder.
• Infiltrasjon: Magasinet kles med et fiberduk. Dette sikrer at vannet som ledes inn i
magasinet kan infiltreres ut i tilstøtende grunn. Kan i tillegg tilknyttes en vannbrems/virvelkammer for samtidig å slippe ut godkjent mengde i offentlig nett eller elver/bekker.
• Fordrøyning: Magasinet kles med fiberduk og et sveisemembran. Dette gir da magasinet funksjon som en tett tank. I utløpet av magasinet monteres en vannbrems/virvelkammer som avgir godkjent, forhåndsdefinert, mengde vann ut i offentlig nett elver/bekker.

Pluvial Cube er sansynligvis markedets mest universelle og mest lettmonterbare magasin og tilbyr en mengde varianter. Systemets modulære plattform innebærer at du ,via
et fåtall komponenter, kan skape en skreddersydd løsning for ethvert anlegg. Systemets effektive lagringskapasitet på 96% medfører f.eks. mindre graving og på grunnn av
den robuste standard konstruksjonen kan både ekstra dype groper og lave jordsenger sikres (se tabel)

Vi tilbyr flatpakkede eller ferdig monterte moduler. Flatpakkede moduler gir meget lave fraktkostnader; slik får også miljøet spille en rolle i prosjektet.
Systemets integrerte klips forenkler monteringen og gjør at antall løse deler reduseres til et minimum.
Hver modul har et volum som starter på 138 l. og kan monteres med andre moduler i ulike konfigurasjoner. modulenes ensartede form gjør at de kan vendes, og at rørtilkoblinger som oftest kan integreres. På denne måten unngår man løse tilkoblingsdeler.

En egenutviklet plastblanding forhindrer krymping og fremfor alt bevegelse i materialet og sørger for konstant belastning over tid.

Kontakt oss det lønner seg - mange kunder har allerede innsett forskjellen…

Produkter

Pluvial Cube

Pluvial Cube er markedets mest fleksible system for håndtering av store mengder overvann ved store nedbørsmengder, snøsmelting, osv.

Pluvial Light Cube

For områder uten trafikkbelastning

Lightvoid

Enkelt og prisgunstig magasin

Pluvimax

Tunell for fordrøyning

Pluvimax Mini

Liten fordrøyningstunell

HD void

Overvannsmagasin for tung trafikkbelastning - med 20 cm overdekning

Enebolig

Overvannsmagasin for enebolig

Pluvilla

{{text/desc}}

{{prod_id}}

{{text/desc}}

{{prod_id}}

{{text/desc}}