Pluvial Light Cube - Smidig fordrøyningsmagasin - for områder uten trafikkbelastning

For områder uten trafikkbelastning

Beskrivelse
Pluvial the light cube
- et smidig fordrøyningsmagasin infiltrasjon, fordrøyning eller kanskje begge deler..
Pluvial Cube er kanskje markedets mest universelle magasin og er også det enkleste å installere da det kan tilbys både formontert eller flatpakket.
Som formontert er byggetiden minimal på anleggsplassen.

Magasinets modulære plattform innebærer at du har kun et fåtall komponenter som kan skape en skreddersydd løsning for hver installasjon.
Pluvial Cube Light er en kompletterende mulighet og mer pris-gunstig enn Pluvial Cube HD da de ytre platene har lavere vekt.
Sammenliknet med Pluvial Cube HD egner magasinet Pluvial Cube Light seg til installasjon med lavere trafikkbelastninger og overfylling.
Hvis behov for større overfylling eller høy trafikkbelastning anbefaler vi PluvialCube HD.

Produktdata Pluvial light
• Applikasjon: Infiltrasjon/fordrøyning
• Snittvekt/ modul: 6,5 kg (Avhengig av montering/installasjon)
• max belastning, vertikalt:* 240 kn/m² (Avhengig av montering/installasjon)
• max belastning, side:* 120 kn/m² (Avhengig av montering/installasjon)
• max belastning over tid:** 80 kn/m² (Avhengig av montering/installasjon)
• Utnyttelsesgrad: 96%
• min overbygging:* 750 mm
• max overbygging:* 3000 mm (Avhengig av montering/installasjon)
• materiale: Spesialt utvalgt PP
• Resistent: God kjemisk, bakteriell & UV motstandsdyktighet
*= Kontakt oss for mer utfyllende informasjon.
**= Tester / dokumentasjon tilsvarer minimum 25 år installasjon.
Pluvial Cube Light tilbyr selvsagt samme gode muligheter
for inspeksjon og spyling som Pluvial Cube HD.