Enkel tilgang til vann


Løft opp lokket, koble deg til med slange eller stender og åpne deretter ventilen. Enklere blir det ikke. Ligger godt beskyttet rett under bakkenivå og kan fint plasseres midt på parkeringsområde eller liknende.

Egenskaper
• Seigjernsramme og lokk
• Kan også leveres låsbar
• mange valgmuligheter for tilkobling
• Trykkstyrt dreneringsventil i bunn
• Tømmer automatisk stigerøret for vann

Tilkoblingen på ligger rett under seigjernslokket. De fleste tilkoblinger på markedet kan leveres. Ventilen åpnes enkelt ved å betjene spindelforlengeren. Ventilen har automatisk dreneringsventil. Denne er trykkstyrt og tømmer automatisk stigerøret for vann, og forhindrer fare for frost.

Produkter

BA

Brannpostbrønn

BAD

Komplett brannpost i brønn

BAE1

Kumlokk i seigjern for brannpost

BBD

Komplett spylepost i brønn

BBE1

Kumlokk i seigjern for spylepost