XS - Teleskopisk spindelforlenger XS (DN25-65)

Teleskopisk spindelforlenger for montasje i fortau og gater, påmontert Helnor flytende gateboks av type XB (blad 1.910).

Tilleggsprodukter
Beskrivelse
Teleskopisk spindelforlenger for montasje i fortau og gater, påmontert Helnor flytende gateboks av type XB (blad 1.910). Spindelforlenger og gateboks kobles sammen ved hjelp av et bajonettspor i gateboksen.

Helnor teleskopisk spindelforlenger overfører ikke trykkbelastninger og hindrer derfor brudd på kran eller vannledning. Terrengforandringer kan skje uten kapping eller skjøting av spindel- forlengeren.
Velges det en for kort lengde, kan skjøtestykke monteres uten oppgraving og ekstraarbeide.

Under gjenfylling må sidekrefter unngåes og funksjonen kontrolleres flere ganger. Ved å vri ytre og indre plastrør innbyrdes 90 grader, økes friksjonen og de blir stående i ønsket høyde under montasjen.
Teleskoprøret kan ikke trekkes ut av inngrep i maksimal lengde.

Spindelen er laget av galvaniserte stålrør som tåler et vridningsmoment flere ganger den nødvendige kraft for å stenge og åpne ventilen.
Spindelhylsen er laget av sinkbelagt seigjern og plastdelene er av slagfast polypropylen.

Spindelhylsen er som en ekstra sikkerhet ferdigborret for montasje av medfølgende rustfri og syrefast splittpinne.

Spindeltoppen er laget av seigjern GGG40 og er sinkbelagt. For at den oppstikkende spindeltopp ikke skal medføre skade på mennesker og maskiner skal den alltid monteres i Helnor gateboks.

Spindeltoppen er tilpasset HELNOR
nøkkel XN1 OG XN3 (blad 1.900)
som igjen er tilpasset et maksimalt vridnings-moment på 9 kgm. Dette forhindrer risiko for overbelastning av spindelstang og ventil.

Modell XS passer på bakkekraner av type:

Esco, Vulkan, Isiflo, AVK Norsk, T&D, PEL.

Cimberio passer med bruk av ventilens medfølgende adapter.

Frialen og Hawle kan benyttes ved bruk av et spesialadapter(Blad 1.190).

Ved hjelp av adaptere kan bakkekraner av forskjellige andre fabrikat tilkobles.
Se type XKT (blad 1.290)

Leveres i 2 kvaliter - galvanisert eller syrefast
Teknisk spesifikasjon
Artikkelnavn NRF Lengde Grøftdybde Vekt Variant Lagerstatus Sist oppdatert Antall
XS0 335 11 21 46-65 68-82 1,3 kg Galvanisert På lager 15-08-2018
XS0,5 335 11 23 60-94 82-111 1,7 kg Galvanisert Bestillingsvare
XS1 335 11 25 90-149 112-166 2,5 kg Galvanisert På lager 15-08-2018
XS2 335 11 27 125-223 147-240 3,5 kg Galvanisert På lager 15-08-2018
XS2,5 335 11 29 153-271 175-288 4,3 kg Galvanisert Bestillingsvare
XS3 335 11 32 202-374 225-391 5,8 kg Galvanisert På lager 15-08-2018
XS0A4 335 11 50 46-65 cm 1,4 kg Syrefast Bestillingsvare
XS0.25A4 335 11 53 55-82 cm 1,7 kg Syrefast Bestillingsvare
XS0.5A4 335 11 56 60-94 cm 1,7 kg Syrefast Bestillingsvare
XS0.75A4 335 11 59 75-119 cm 1,9 kg Syrefast Ikke på lager 15-08-2018
XS1A4 335 11 62 91-149 cm 2,3 kg Syrefast Ikke på lager 15-08-2018
XS2A4 335 11 65 125-223 cm 3,2 kg Syrefast Ikke på lager 15-08-2018
XS2.5A4 335 11 68 153-273 cm 3,9 kg Syrefast Bestillingsvare
XS3A4 335 11 71 200-375 cm 5,3 kg Syrefast Bestillingsvare