Tilbakeslagsventiler for avløp og overvann


Med en tilbakeslagsventil hindres effektivt tilbake slag av avløp eller overvann.
Vi har løsninger i både PVC og PP, med en eller to klaffer, samt klaffer med muffe for montasje i kum.
Se også vår løsning med tilbakeslagsventil i kum.

Produkter

SET

Tilbakeslagsventil, 1-klaff (Ø200-Ø400). Horisontal montering

SET OTTIMA

Tilbakeslagsventil, 2-klaff (Ø110-Ø160). Horisontal montering

ZK-ZB

Tilbakeslagsventil i PP, 1-klaff (Ø110-Ø200). Horisontal montering

ZB-ZB2K

Tilbakeslagsventil i PP, 2-klaff (Ø110 og Ø160). Horisontal montering.

ZB-ZBP

Tilbakeslagsventil i PP, 1-klaff (Ø50 og Ø110). Vertikal montering

ZK-ZB50

Tilbakeslagsventil i PP, 1-klaff (Ø50). Horisontal montering.

SEK

Tilbakeslagsklaff med muffe Ø110-Ø630 PVC

ZB-ZBK

Tilbakeslagsklaff med muffe Ø110-Ø200 PP

ZK-K

Kum med tilbakeslagsventil

ZK-UZBB

Tilbakeslagsventil for installasjon innvendig i rørutløp i eksisterende betongkummer.

ZK-UZBBW

{{text/desc}}

ZK-UZBKW

{{text/desc}}

ZK-PZB

{{text/desc}}