Adkomstløsninger for tekniske installasjoner

Driftssikre og brukervennlige adkomstløsninger bidrar til å skape en sikker arbeidshverdag.

Adkomstløsninger over tekniske installasjoner i renseanlegg er forbundet med ulik risiko fra et brukerperspektiv. I et HMS perspektiv er sikring mot utilsiktet fall ned i underliggende rom sentralt. Dette aspektet ivaretas ikke bare gjennom fallsikringsrister, men også gjennom hvordan brukeren betjener adkomstløsningen. Hyppig betjening av adkomstløsningen stiller også krav enkel åpning og lukking, uten behov for flere personer eller traverskran.

Den nye serien av adkomstløsninger for tekniske installasjoner egner seg godt til bruk i alle typer dekker og for utallig mange behov. Ikke bare krav til brukerhensyn og HMS, men også montasjevennlighet, driftssikkerhet og krav til isolerende egenskaper og tetthet. Løsningen er meget fleksibel og kan bygges ut ifra kundespesifikke mål og ønsker. Hva gjelder geometri kan løsninger leveres i de fleste geometriske former, selv om kvadratiske eller rektangulære former erfaringsmessig er å foretrekke for alle involverte parter.

I de tilfeller man møter på utfordringer gjennom byggefasen kan dette i stor grad knyttes opp til prosjekteringen. Det er derfor viktig at både RiB og øvrige prosjekterende fag så tidlig som mulig medtar de forutsetninger som kreves for en enkel og sikker montasje, samt at detaljer rundt brukeraspektet også er en del av prosjekteringen. Sikkerhet for brukerne bør vektes høyt slik at brukeropplevelsen over tid fremstår som sikker over tid.

017A6451
Brukervennlighet gjennom skjulte hengsler, to-sikts tetthet mot smuss og støv og nedfelte løftehylser sikrere en trygg og snublesikker konstruksjon uten farlige, oppstikkende gjenstander. To-sikts støvtetting gir mindre risiko for at fremmedlegemer kiler seg mellom ramme og lokk, og sikrer samtidig en god kompresjon av horisontal tettelist mellom ramme og lokk.

Daglig inspeksjon gjøres enkelt gjennom innfelt lyskuppel eller åpning av inspeksjonslokk. Inspeksjonsmuligheten er sikret mot at mennesker eller større gjenstander kan falle ned og skade underliggende teknisk installasjon. I de tilfeller hvor full åpning kreves, eksempelvis for utskifting av pumper eller andre større installasjoner, kan enkelt flere eller alle lokkene åpnes og midtbjelkene kan demonteres for full åpning. Samtlige sikkerhetsrister, under lokkene, er hengslet for både enkel åpning, men også for sikker oppbevaring uten behov for demontering ved arbeid med åpen adkomst.

Helnor har siden 1974 utviklet og produsert adkomstløsninger for bygg- og anleggsbransjen i Norge. Med solid erfaring både fra vann og avløpsbransjen og bygg- og anleggsbransjen kombinerer vi våre erfaringer til å utvikle, produsere og levere adkomstløsninger i dekker som er monteringsvennlige, betjeningsvennlige, driftssikre og krever et minimalt vedlikehold.