Nye adkomstløsninger skaper en tryggere arbeidshverdag

Da Hias IKS bygget ny pumpestasjon i 2018 valgte Multibygg å bruke Helnor som samarbeidspartner og leverandør av luker og adkomstløsninger.

Kortreist innovasjon ivaretar sikkerheten bedre

Adkomst til tekniske installasjoner i renseanlegg er forbundet med ulike former for risiko. Særlig fra et HMS-perspektiv, der sikring mot fall står sentralt. Flere faktorer er viktige for å ivareta sikkerhet, både fallsikring-rister, men også enkel åpning og lukking. Jo færre personer eller spesialisert utstyr man er avhengig av, jo enklere og sikrere blir ankomsten.

De viktigste faktorene for byggherren

For Hias IKS var gode løsninger for å ivareta sikkerheten, og trygg leveranse fra alle leverandører og underleverandører, faktorer som var viktig når de skulle bygge sin nye pumpestasjon i Brumunddal. De hadde høyt tidspress, mange involverte parter og lite slingringsmonn for forsinkelser. Lars Lille-Mæhlum, byggeleder for prosjektet, er svært fornøyd med hvordan både Multi-Bygg og Helnor bidro inn i planlegging og leveranse.

-Det som er viktig for oss som byggherre er å finne leverandører som kan komme med gode løsningsforslag, komplett med gode og presise tegninger, slik at alle berørte parter kan gi innspill allerede i planleggingsfasen, Sier Lille-Mæhlum. Det er også avgjørende at alle leverer med høy kvalitet og til rett tid, legger han til.

Et spennende prosjekt for Multi-Bygg

Multi-Bygg synes det var spennende å få jobbe på prosjektet, og trekker fram Hias IKS som en byggherre som er tydelig på hvilke behov de har. De er også veldig fornøyd med Helnor som en underleverandør. Få andre klarer å levere skreddersydde løsninger til en så høy kvalitet. – En av grunnene til at det blir så bra er kompetansen til de ansatte. Relasjonen er avgjørende for oss, sier Gustav Thorsrud i Multi-Bygg AS, – Vi har jobbet sammen på flere prosjekter nå, og bygget opp tillit. Han svarer alltid raskt, er ærlig og serviceinnstilt og finner gode løsninger sammen med oss, fortsetter Gustav.

Velger lokalt når det er mulig

Det er ikke tilfeldig at Multi-Bygg har valgt å benytte seg av en lokal leverandør. Miljøperspektivet er viktig for oss. det er ingen grunn til at vi skal vi få transportert deler over lange avstander når vi har en så god og faglig flink leverandør i nærområdet, sier Gustav. – Dessuten vil vi gjerne bevare både arbeidsplasser og fagmiljø i regionen, så hvis det er noe vi kan gjøre for å bygge hverandre sterkere så er det en positiv effekt i seg selv. Men hadde ikke Helnor levert så stabilt og kvalitetsmessig godt, så ville vi heller aldri benyttet dem, legger Herman til.

Kortreist innovasjon

Prosjektet i Brumunddal førte til at Helnor utviklet en helt ny serie med produkter. Behovet for enkel installasjon, høy driftssikkerhet og nye krav til isolerende egenskaper og lekkasjer var bakgrunnen for at man begynte å tenke nytt. Helnor sin nye serie egner seg til alle typer dekker og for utallige behov. – Løsningen er meget fleksibel og kan bygges ut i fra spesifikke mål og ønsker, forteller Sigmund, daglig leder i Helnor. – Den kan tegnes opp i flere ulike geometriske former, selv om firkanter erfaringsmessig er å foretrekke. For en som ikke jobber med å utvikle disse produktene er det mye funksjonalitet som er lett å ta for gitt, men det er de tingene man ikke ser eller tenker over som kanskje gir de virkelig gode løsningene på sikt, mener Sigmund Hjorth, daglig leder i Helnor as. Brukervennlighet gjennom skjulte hengsler, to-sikts tetthet mot smuss og støv og nedfelte løftehylser sikrer en trygg og snublesikker konstruksjon uten farlige, oppstikkende gjenstander. – Det er viktig for å ivareta sikkerheten til de som skal jobbe i området, sier Sigmund. – To-sikts støvtetting gir mindre risiko for at fremmedlegemer kiler seg mellom ramme og lokk, og sikrer samtidig en god kompresjon av horisontal tettelist mellom ramme og lokk, forteller han.

Utfordringer løses best sammen

På prosjektet med ny pumpestasjon var alle involverte parter svært fornøyd med både samarbeidet og resultatet, og alle leveranser gitt som planlagt. – I de tilfeller man møter på utfordringer gjennom byggefasen kan dette i stor grad knyttes opp til prosjekteringen. Det er derfor viktig at både RiB og øvrige prosjekterende fag så tidlig som mulig medtar de forutsetninger som kreves for en enkel og sikker montasje, samt at detaljer rundt brukeraspektet også er en del av prosjekteringen, sier Sigmund. -Sikkerhet for brukerne bør vektes høyt slik at brukeropplevelsen fremstår som sikker over tid, sier han.

Lars Lille-Mæhlum på Hias IKS er enig i at det har vært bra å ha alle parter med fra start, og trekker spesielt fram de gode tekniske tegningene som gjorde at de som jobbet på drift kunne få konkrete løsninger å forholde seg til. – Det er ikke så lett å gjøre om noe når det er bygget, så vi må være sikre på at vi finner de beste løsningene på første forsøk, sier han.

Hva skiller de nye atkomstløsningene fra tidligere løsninger?

Det er flere ting ved de nye løsningene som er bedre enn det vi har laget før, sier Sigmund. Blant annet er det enkelt å gjennomføre daglig inspeksjon gjennom en innfelt lyskuppel eller åpning av inspeksjonslokk. Denne inspeksjonsmuligheten er sikret mot at mennesker eller større gjenstander kan falle ned og skade underliggende teknisk installasjon eller seg selv. I de tilfeller hvor full åpning kreves, eksempelvis for utskifting av pumper eller andre større installasjoner, kan enkelt flere eller alle lokkene åpnes og midtbjelkene kan demonteres for full åpning. Samtlige sikkerhetsrister, under lokkene, er hengslet for både enkel åpning, men også for sikker oppbevaring uten behov for demontering ved arbeid med åpen adkomst, sier han.

Det er bare å ta kontakt med Helnor

-Vi kommer definitivt til å benytte oss av Helnor igjen, og er allerede i gang med nye prosjekter sammen, forteller Multi-Bygg. – Dersom noen leser om dette og ønsker mer informasjon om Helnor sine skreddersydde adkomstløsninger er det bare å ta kontakt, avslutter Sigmund Hjorth, daglig leder i Helnor as.

Hias for Helnor 2 April 02 2019
Lars Lille-Mæhlum

Byggherre Lars Lille-Mæhlum er meget godt fornøyd med Helnor sine løsninger.