Kortreist produksjon i egen fabrikk på Rudshøgda

Nå er vi i gang med kortreist produksjon i egen fabrikk på Rudshøgda

– Nå er vi godt i gang her på hjemmebane, smiler produksjonssjef Tor Åge Borgen, som ser mange fordeler ved å bytte ut langeist produksjon med kortreist produksjon i egen fabrikk på Rudshøgda.

Det var i 2020 at Helnor tok valget om å flytte produksjonen hjem, og inn i egen fabrikk på Rudshøgda.

– Årsaken til beslutningen var sammensatt, hvor blant annet vårt innledende arbeid med miljødokumentasjon avdekket behov for å redusere transportavstander og utslipp av CO2 var en viktig faktor, forteller daglig leder Sigmund Hjorth.

Beslutningen innebar å flytte langreist produksjon hjem fra blant annet Kina.

På forsommeren i fjor ble spaden satt i jorda for et byggeprosjekt med 1.000 nye kvadratmetere for å legge til rette for videre vekst og kortreist produksjon på Rudshøgda.

Produksjonssjefen i Helnor ser fram til å høste flere goder ved å bytte ut langreist produksjon fra blant annet Kina, med kortreist produksjon i egen fabrikk på Rudshøgda.
– Nå er vi full gang i vår nye produksjonsavdeling i fabrikken vår, sier Tor Åge Borgen. Produksjonssjefen i Helnor ser fram til flere goder ved å bytte ut langreist produksjon, fra blant annet Kina, med kortreist produksjon i egen fabrikk på Rudshøgda.

Nå er vi i gang med kortreist produksjon i egen fabrikk på Rudshøgda

– Nå er vi godt i gang her på hjemmebane, smiler produksjonssjef Tor Åge Borgen, som ser mange fordeler ved å bytte ut langeist produksjon med kortreist produksjon i egen fabrikk på Rudshøgda.

Det var i 2020 at Helnor tok valget om å flytte produksjonen hjem, og inn i egen fabrikk på Rudshøgda.

– Årsaken til beslutningen var sammensatt, hvor blant annet vårt innledende arbeid med miljødokumentasjon avdekket behov for å redusere transportavstander og utslipp av CO2 var en viktig faktor, forteller daglig leder Sigmund Hjorth.

Beslutningen innebar å flytte langreist produksjon hjem fra blant annet Kina.

På forsommeren i fjor ble spaden satt i jorda for et byggeprosjekt med 1.000 nye kvadratmetere for å legge til rette for videre vekst og kortreist produksjon på Rudshøgda.

Produksjonssjefen i Helnor ser fram til å høste flere goder ved å bytte ut langreist produksjon fra blant annet Kina, med kortreist produksjon i egen fabrikk på Rudshøgda.

– Nå er vi full gang i vår nye produksjonsavdeling i fabrikken vår, sier Tor Åge Borgen. Produksjonssjefen i Helnor ser fram til flere  goder ved å bytte ut langreist produksjon, fra blant annet Kina, med kortreist produksjon i egen fabrikk på Rudshøgda. 

Bjørn Tore Løkkum, t.v og Kristian Alderslyst er i full gang med nye oppgaver i produksjonen. Med Løkkum som læremester kastet Alderslyst seg lærevillig på mulighet til å få ny kompetanse og flere nye arbeidsoppgaver i jobben sin.

Bjørn Tore Løkkum, t.v og Kristian Alderslyst er i full gang med nye oppgaver i produksjonen. Med Løkkum som læremester kastet Alderslyst seg lærevillig på mulighet til å få ny kompetanse og flere nye arbeidsoppgaver i jobben sin.

Egen automatisert komponentproduksjon

Nå er både maskiner og verktøy hentet hjem, rustet opp, og produksjonen er i full gang i Helnors eget automatiserte plaststøperi på Rudshøgda.

– Vi bygger opp en maskinpark med nye helelektriske maskiner, som gir langt mindre strømforbruk sammenlignet med hydraulisk drevne maskiner. Samtidig er vi opptatt av å gjenbruke så mye som mulig, og redusere svinn fra vår produksjon ned til et absolutt minimum. Det er viktig for oss å bruke så mye som mulig av råvarene, planlegge for gjenbruk av materialer og at vi har minst mulig svinn, forteller produksjonssjef Tor Åge Borgen.

Egen automatisert komponent-produksjon

Nå er både maskiner og verktøy hentet hjem, rustet opp, og produksjonen er i full gang i Helnors eget automatiserte plaststøperi på Rudshøgda.

– Vi bygger opp en maskinpark med nye helelektriske maskiner, som gir langt mindre strømforbruk sammenlignet med hydraulisk drevne maskiner. Samtidig er vi opptatt av å gjenbruke så mye som mulig, og redusere svinn fra vår produksjon ned til et absolutt minimum. Det er viktig for oss å bruke så mye som mulig av råvarene, planlegge for gjenbruk av materialer og at vi har minst mulig svinn, forteller produksjonssjef Tor Åge Borgen.

Bjørn Tore Løkkum, t.v og Kristian Alderslyst er i full gang med nye oppgaver i produksjonen. Med Løkkum som læremester kastet Alderslyst seg lærevillig på mulighet til å få ny kompetanse og flere nye arbeidsoppgaver i jobben sin.

Bjørn Tore Løkkum, t.v og Kristian Alderslyst er i full gang med nye oppgaver i produksjonen. Med Løkkum som læremester kastet Alderslyst seg lærevillig på mulighet til å få ny kompetanse og flere nye arbeidsoppgaver i jobben sin.

Nye oppgaver og utviklingsmuligheter

Bjørn Tore Løkkum og Kristian Alderslyst er nå godt i gang med arbeidshverdagen i den nye avdelingen som har kommet på plass i lokalene. Med sine 70 år er Løkkum en gammel ringrev, fagmann og læremester, som har jobbet med plaststøp siden 1980-tallet.

Med seg har han med seg “læregutt” Alderslyst, som lærevillig har tatt fatt på nye oppgaver og utviklingsmuligheter på arbeidsplassen sin.

I den nye avdelingen produseres snart alle plastkomponentene som Helnor bruker i sin produksjon av produkter for det nordiske vann- og avløpsmarkedet.

– Dette gir oss enda bedre kontroll og enda bedre muligheter til å by markedet på kvalitetsprodukter med lang levetid. Det er med stor ydmykhet for våre ansatte, vi kan konstatere hvor raskt vi har kommet opp med kompetanse og produksjonsteknikk på et høyt nivå, berømmer Hjorth.

Bedre kontroll

Valget om å satse på kortreist produksjon er det altså mange grunner til.

– Under koronapandemien fikk mange bedrifter erfare hvor sårbare man var, med problemene som oppsto med råvareleveranser og usikkerheten knyttet til leveranser med de store transportproblemene gjennom Suez-kanalen. I tillegg må man ofte bestille store kvantum for å få en god pris, noe som også binder opp mye kapital i råvarer og lagerplass, forteller produksjonssjefen.

Disse erfaringene sakket ikke bedriftens beslutning om å satse i produksjon i hjemmemarkedet.

Hjemflyttet produksjon vil gi oss større kontroll og mange flere muligheter fremover, mener produksjonsjef Tor Åge Borgen.
– Hjemflyttet produksjon vil gi oss større kontroll og mange flere muligheter fremover, mener produksjonsjef Tor Åge Borgen.

Nye oppgaver og utviklingsmuligheter

Bjørn Tore Løkkum og Kristian Alderslyst er nå godt i gang med arbeidshverdagen i den nye avdelingen som har kommet på plass i lokalene. Med sine 70 år er Løkkum en gammel ringrev, fagmann og læremester, som har jobbet med plaststøp siden 1980-tallet.

Med seg har han med seg “læregutt” Alderslyst, som lærevillig har tatt fatt på nye oppgaver og utviklingsmuligheter på arbeidsplassen sin.

I den nye avdelingen produseres snart alle plastkomponentene som Helnor bruker i sin produksjon av produkter for det nordiske vann- og avløpsmarkedet.

– Dette gir oss enda bedre kontroll og enda bedre muligheter til å by markedet på kvalitetsprodukter med lang levetid. Det er med stor ydmykhet for våre ansatte, vi kan konstatere hvor raskt vi har kommet opp med kompetanse og produksjonsteknikk på et høyt nivå, berømmer Hjorth.

Bedre kontroll

Valget om å satse på kortreist produksjon er det altså mange grunner til.

– Under koronapandemien fikk mange bedrifter erfare hvor sårbare man var, med problemene som oppsto med råvareleveranser og usikkerheten knyttet til leveranser med de store transportproblemene gjennom Suez-kanalen. I tillegg må man ofte bestille store kvantum for å få en god pris, noe som også binder opp mye kapital i råvarer og lagerplass, forteller produksjonssjefen.

Disse erfaringene sakket ikke bedriftens beslutning om å satse i produksjon i hjemmemarkedet.

Hjemflyttet produksjon vil gi oss større kontroll og mange flere muligheter fremover, mener produksjonsjef Tor Åge Borgen.
– Hjemflyttet produksjon vil gi oss større kontroll og mange flere muligheter fremover, mener produksjonsjef Tor Åge Borgen.
Fjorårets byggeprosjekt med 1.000 nye kvadratmeter gir plass både for fremtidigvekst, og også mulighet til å bistå andre bedrifter med plastproduksjon ved ledig produksjonskapasitet.

Fjorårets byggeprosjekt med 1.000 nye kvadratmeter gir plass både for fremtidigvekst, og også mulighet til å bistå andre bedrifter med plastproduksjon ved ledig produksjonskapasitet.

– Å flytte produksjonene hjem gir oss langt bedre kontroll på råvarene og at de har de egenskapene de skal ha. Det gir også større fleksibilitet med tanke på hvor store serier vi produserer og vår omstillingsevne for å ivareta raske og gode leveranser til våre kunder, forteller Borgen.

Reduserte transportkostnader og utslipp, mulighet for lavere produksjonsvolum, samt lavere kostnader knyttet til lagerhold er blant godene produksjonssjefen mener bedriften vil høste godt av ved å ha flyttet hjem produksjonen.

– Vi vil også få større frihet til å utvikle, teste og produsere nye innovative produkter i eget hus, noe som er en klar målsetting. I tillegg kan vi utnytte ledig kapasitet ved å ta på oss produksjon for andre. Med nytt påbygg er dette noe vi har maskinkapasitet og ledig lagerplass til nå, sier Borgen.

Fremtidsrettet satsning

– Hva er ambisjonene på sikt?

– Nå er vi godt i gang med gjennomføringen av en spennende strategisk retning for Helnor, som vil strekke seg over de neste årene. Vi vil styrke satsningen vår med lokalt produserte kvalitetsprodukter, og vi har klare ambisjoner både for menneskene, produksjonen, produktene og hva vi skal levere til markedet i fremtiden, forteller daglig leder Hjorth.

– Å flytte produksjonene hjem gir oss langt bedre kontroll på råvarene og at de har de egenskapene de skal ha. Det gir også større fleksibilitet med tanke på hvor store serier vi produserer og vår omstillingsevne for å ivareta raske og gode leveranser til våre kunder, forteller Borgen.

Reduserte transportkostnader og utslipp, mulighet for lavere produksjonsvolum, samt lavere kostnader knyttet til lagerhold er blant godene produksjonssjefen mener bedriften vil høste godt av ved å ha flyttet hjem produksjonen.

– Vi vil også få større frihet til å utvikle, teste og produsere nye innovative produkter i eget hus, noe som er en klar målsetting. I tillegg kan vi utnytte ledig kapasitet ved å ta på oss produksjon for andre. Med nytt påbygg er dette noe vi har maskinkapasitet og ledig lagerplass til nå, sier Borgen.

Fremtidsrettet satsning

– Hva er ambisjonene på sikt?

– Nå er vi godt i gang med gjennomføringen av en spennende strategisk retning for Helnor, som vil strekke seg over de neste årene. Vi vil styrke satsningen vår med lokalt produserte kvalitetsprodukter, og vi har klare ambisjoner både for menneskene, produksjonen, produktene og hva vi skal levere til markedet i fremtiden, forteller daglig leder Hjorth.

Fjorårets byggeprosjekt med 1.000 nye kvadratmeter gir plass både for fremtidigvekst, og også mulighet til å bistå andre bedrifter med plastproduksjon ved ledig produksjonskapasitet.

Fjorårets byggeprosjekt med 1.000 nye kvadratmeter gir plass både for fremtidigvekst, og også mulighet til å bistå andre bedrifter med plastproduksjon ved ledig produksjonskapasitet.

Har du spørsmål, eller ønsker å komme i kontakt med oss?

Vennligst fyll inn feltene nedenfor og send oss din forespørsel.
En kort beskrivelse i ‘’beskjed-feltet’’ gjør vår responstid kortere.
Fint om firmaer fyller inn både firmanavn og organisasjonsnummer.

Vi kommer raskt tilbake med svar til deg!