Helnor logo

SLIK JOBBER VI MED BÆREKRAFT OG MILJØ I HELNOR

Våre miljømål er en ansvarsfull og kortreist produksjon med satsning på materialgjenvinning og miljøvennlige energikilder. Vi skal etterstrebe leveranse av produkter med lav egenvekt, kort reisevei og lang levetid. Vi skal også redusere utslipp knyttet til transport.
Helnor Bærekraft

KORT REISEVEI OG LANG LEVETID

 • Besluttet og gjennomført flytting av produksjon hjem til Norge
 • Ved nyutvikling av produkter foretrekkes lokale eller nordiske leverandører
 • Skape økonomisk vekst hjemme. Bærekraftige lokale ringvirkninger med flere arbeidsplasser, økt kjøpekraft og skatt tilbake til lokalsamfunnet.
 • Produsere kvalitetsprodukter i et 100 års levetidsperspektiv
 • Produktutvikling av miljøriktige og gjenvinnbare produkter med lang levetid, som ikke skader miljøet på lang sikt.

ANSVARSFULL PRODUKSJON

 • Helnor er ISO 14 001 og ISO 9001-sertifisert. Dette innebærer miljøledelse for å minimere negativ miljøpåvirkning på luft, vann eller land i alt vi foretar oss.
 • CO2-regnskap med målbare ekvivalenter knyttet til produksjon, transport, og produkter for å måle langsiktig reduksjon av CO2-utslipp.
 • Benytte gjenbrukbare råmaterialer med rett styrke, lav egenvekt og lang holdbarhet
 • Krav til sortering og håndtering av avfall
 • Minimere bruk av emballasje og plast ved pakking og forsendelser
 • Bruk av miljøvennlige energikilder og energivennlig produksjonsutstyr

REDUSERE UTSLIPP OG FORURENSING

 • Kontinuerlig jobbe for at produksjon skjer så nært oss som mulig, for å redusere utslipp knyttet til transport.
 • Alle nye firmabiler skal være el-biler
 • Jobbe målrettet med å utvikle nye kvalitetsprodukter, som bidrar til å redusere utslipp og forurensing.
 • Redusere utslipp ved å unngå unødvendig transportvolum og miljøbelastning ved transport. Satsning på produkter med lav egenvekt, samt smarte og kompakte pakkeløsninger.
 • Velge leverandører som har fokus på miljø og bærekraft

MATERIALGJENVINNING

 • Det er et mål å kun bruke gjenvinnbare materialer i våre produkter
 • Jomfruelig plast benyttes der det er nødvendig. Dette gjør vi for å ivareta materialstyrke i produkter som skal tåle lang levetid og ulike klimaforhold.
 • Ved produktutvikling jobber vi kontinuerlig med hvordan resirkulerte og gjenvinnbare materialer og komponenter kan utvikles til nye produkter.
mal 8 bokmal
mal 9 bokmal
mal 12 bokmal

Har du spørsmål rundt produksjon og bærekraft?