Gulvluker hos Helnor

I et bygg med tekniske installasjoner som vann, ventilasjon og sanitær er det nødvendig å ha tilgang til komponenter i forbindelse med kontroll og vedlikehold.

Gulvluker monteres i dekket og har som hovedfunksjon å skjule komponenter under gulvoverflaten. Som regel er det snakk om skjuling av tilkoblingspunkter, ventilasjonsrør, pumper og liknende.

I tillegg er lukene med på å sette et mer ryddig og helhetlig uttrykk i bygningen. Gulvlukene åpnes fra oversiden ved ulike låsemekanismer før man utfører ønskelig inspeksjon.

Luke i gulv v2

Hvorfor velge gulvluker fra Helnor?

 • Vi er totalleverandør av luker til alle formål.
 • Bredt utvalg av størrelser på lager. Produserer også spesialmål ved forespørsel.
 • Egenproduserte luker utarbeidet over tid etter kundenes tilbakemeldinger.
 • Luker tilpasset valgfri overflate. Fliser, belegg, parkett og liknende.
 • Luker med ulike typer belastningsklasser. Fra gangtrafikk til tungtransport.
 • Lukt- og vanntette luker.
 • Istøpingsluker til betong. Kan avsluttes med valgfri overflate.
 • Lett håndterbare komposittluker og andre spesialluker.
 • Vi er løsningsorienterte og imøtekommer alle henvendelser.
Dersom du trenger en gulvluke er det viktig å klarere tidlig hvilke krav og spesifikasjoner luka må ha. Gulvluker har mange ulike bruksområder. Det man bør ta stilling til er blant annet;

 • Ønskes det plansenket luke (flush med gulvet) eller overfallset luke (oppbygd fra gulvet)?
 • Skal luka monteres innendørs eller utendørs?
 • Hvor mye belastning blir luka utsatt for? Persontrafikk, biltrafikk, tung snølast?
 • Hvilken overflate ønskes på luka?
 • Kreves det pakning i luka for lukttett utførelse?
 • Trenger du en låsbar luke?
 • Hvor ofte skal luka betjenes?
 • Har luka behov for brannklassifisering?

Gjennom lang erfaring i markedet bistår vi våre kunder på daglige basis med gode tips og råd.
Som totalleverandør er vi behjelpelige på alle henvendelser, store som små prosjekter.

Usikker på hvilke luker du trenger?

Våre ansatte kan bistå med å finne riktige produkter til ditt prosjekt.
Bruk kontaktskjema under, eller ring oss på 62 35 68 00.