Luker i gulv

Hvilke luke skal du velge?

Ønsker du klassisk visning av artikkelen? Klikk her.

Plansenket luke

innebærer at luka, når det er ferdig installert, ligger jevnt med gulvets overflate – uten noen forhøyede detaljer.

Et lamelluke er en plansenket luke. Lamelluke er en betegnelse på en konstruksjonsmetode – altså at luka er bygget opp av med et kjernemateriale som er limt og festet til en metallplate på over og underside. Fordelene med lamellkonstruksjonen er god evne til isolering både mot kulde og støy, men også konstruksjoner med gode styrkeegenskaper i kombinasjon med lav vekt.

En kum eller dørkeplateluke felles også inn i dekket og vil som ferdig montert flukte med overkant ferdig gulv.

Kanalluker er som oftest også plansenkede og flukter med overkant ferdig gulv.

Overfallsede luker

monteres normalt på toppen av et dekke, og bygger gjerne 5-15 cm opp over dekket. De er sjelden kjøresterke (at de stikker opp gjør de lite egnet for å kjøre over). Fordelen med overfalsede luker er egenskaper mot inntrengning av overflatevann. De er derfor velegnet til utvendig montasje, eksempelvis på tak, over sjakter eller kummer.

Luker for istøping av betong

Luker for istøping av betong er fleksible løsninger med henblikk på utsparing til ønsket overflate. Lukene fylles med betong for å oppnå belastningskravene, og det er viktig å huske på at styrken reduseres dersom det spares ut til for eksempel belegningssten. I slike tilfeller er det viktig å velge en luke med tilstrekkelig dybde.

Luker for istøping av betong gir en robust og solid løsning. Ved større luker anbefales det bruk av lukeløfter eller annen innretning for å løfte ut luka.

Les mer om vår lukeløfter her

Med over 50 ulike typer luker i vårt standardsortiment har vi antakeligvis markedets største utvalg

For å gjøre det enklere å velge rett luke til ditt prosjekt, har vi utarbeidet lukehjelperen. Dette er en huskeliste over de ulike momenter det er viktig at du tenker gjennom og finner ut før du skal bestille en luke i gulv. Lukehjelperen finner du nederst på denne siden.

Hvilken overflate skal luka ha?

Det er ulike krav til overflaten på en luke i gulv. I noen tilfeller ønskes sklisikker overflate, i andre tilfeller ønskes at luka er så lite synlig som mulig.

Hvilken overflate luka skal ha, har påvirkning for valg av luke og i noen tilfeller også høyde på luka. Dette må også sees i sammenheng med belastning på luka.

Tenk derfor på:

Er det krav til overflate?

Skal overflaten være sklisikker?

Hvordan er gulvet rundt luka? Fliser, teppefliser, belegg, parkett?

Er det krav om at luka skal ha samme overflate som gulvet rundt?

For utomhusluker kan det også være aktuelt å legge brostein i luka.

Vi har luker som passer til alle omgivelser, men det er viktig at det velges luke som har riktig belastning – også med ønsket overflate.

Eksempelvis har en luke for istøping av betong klassifisert belastning når den er fylt helt opp med betong. Dersom mengde betong reduseres for å skape plass til brostein, vil følgelig også belastningen på luka reduseres.