Guide til luker for vegg og himling

I byggeprosjekter kan det være vanskelig å vite hvilke luker som er best egnet for ulike formål.

 • Med over 50 ulike typer luker i vårt standardsortiment, har Helnor antakeligvis markedets største utvalg.
 • For å gjøre det enklere for deg å finne luken som passer best til ditt behov, har vi laget en huskeliste over hva du bør tenke gjennom.
 • Lukehjelperen for veggluker gir gode tips for valg av riktig luke. Lukehjelperen for veggluker finner du på vår hjemmeside.

Veggluker som passer ditt behov!

 • Vi leverer veggluker i ulike størrelser til bygg og anlegg.
 • Vegglukene produseres i MDF, aluminium, stål og rustfritt stål.
 • Våre veggluker innehar ulike egenskaper som blant annet brannklassifisering, lukt-, støv- og vanntetthet, samt lydreduksjon (32-54 dB).

Vi har et stort utvalg av veggluker med ulike funksjoner, se fullstendig oversikt her.

IN Luft og stovtett

Hvor skal luken plasseres?

For å finne ut hvilken luke som egner seg best til ditt formål, må både bruksområde og plasseringen av luken avklares.

En luke for vegg er konstruert for å være tett i en vertikal posisjon, men ikke laget for å tåle stor belastning.
En takluke som skal monteres ute og stikke opp over taket, må være konstruert for å være vann- og vindtett.
En himlingsluke gir tilgang til en teknisk installasjon i himlingen, og ofte er det et ønske om at luken skal gå i ett med omgivelsene.

UP PRHP TAK
UP SLSRF 2
Inspeksjonsluke rustfri med firkantlas

Hvilke brannkrav må jeg forholde meg til?

Brannklassifisering er et system for klassifisering av branntekniske egenskaper, basert på standardiserte prøvemetoder og kriterier. Det er ulike klassifiseringssystemer knyttet til byggverk, konstruksjoner, produkter og slokkemiddel.

Et produkt som skal yte motstand i én time har betegnelsen EI 60 og det står for:

 • E står for integritet (tetthet).
 • I står for isolasjonsevne.
 • 60 står for minutter, det vil si motstand i antall minutter.

Vi har typegodkjente luker i ulike brannklasser som du kan lese mer om her.

Hva er gjeldende brannkrav for ulike typer bygg og installasjoner?

Oversikt over krav og løsninger ved branntekniske prosjektering av byggninger finner du mer om i Byggforsk sine dokumenter her!

Oversikt over gjeldende brannkrav er det Rådgivende ingeniør brann, såkalt RIBr, som har ansvar for. Det vil si prosjektering og beregning av brannsikkerhet. RIBr vil kunne fortelle deg hva slags klassifisering aktuell vegg og luke har i byggets brannkonsept. Det er viktig at brannkonseptet følges og at prosjekterte brannceller ikke brytes med bruk av feilklassifiserte luker.

Vi har luker med brannkrav fra EI30 og opp til EI120. EI standarden finnes i to utgaver, EI1 og EI2. Våre luker tilfredsstiller begge varianter.

Brannluker har gjerne også krav til røyk- og gasstetthet. Vi leverer luker etter SA klassifisering. Krav om CSA klassifisering innebærer selvlukkende luker. Grunnet krav til lukkemekanismer vil vi anbefale bruk av dører for slike brannskiller.

IWL EI60 90
UP FireStar profilbilde

Hvor finner jeg tetthet på luker?

 • Krav om røyk- og gasstetthet forekommer på brannluker, såkalt SA- klassifisering.
  Luker som er vanntette, lukttette, støvtette og lydreduserende kan vise til testing.
 • Klassebetegnelsen S benyttes ved angivelse av røyklekkasje for bygningsdeler.
  S benyttes for å beskrive at for eksempel en dør, port eller luke er selvlukkende.

Hvilke funksjoner kan luken ha?

Når må luken være hengslet?

Det er spesielt viktig med hengslet luke i himling.
Dette gjør himlingsluken enklere å håndtere, og fører til mindre risiko for personskader.
Lukene i himling bør alltid være hengslet.

Også for vegglukene er hengsler med på å forbedre brukervennligheten.
Hyppigheten av åpning/lukking kan være en faktor ved valg av veggluke med eller uten hengsler.

Hvilke luker er låsbare?

Av sikkerhetshensyn kan det noen ganger være viktig og hensiktsmessig å kunne låse luken.
For luker i vegg og himling er nøkkellås og firkantlås gjengangere, og noe som er mye brukt på flere ulike former for inspeksjonsluker. Brannlukene i vårt sortiment har alle låsemuligheter.

IN NOKKEL
IN firkantlas
Skjermbilde 2020 04 27 kl. 12.11.50 200427 112516

Ny produktkatalog for VA Teknikk, Bygg og anlegg

Helnor Katalogen er nå ferdig og tilgjengelig som digital pdf. Se katalogen her!

Har du spørsmål, eller ønsker å komme i kontakt med oss?

Vennligst fyll inn feltene nedenfor og send oss din forespørsel.
En kort beskrivelse i ‘’beskjed-feltet’’ gjør vår responstid kortere.
Fint om firmaer fyller inn både firmanavn og organisasjonsnummer.

Vi kommer raskt tilbake med svar til deg!