Om Helnor

Gjennom 50 år har vi utviklet standarder som gir enkel montasje, høy driftssikkerhet og lave driftskostnader.

Innovasjon og gode løsninger

Helnor er et innovativt selskap med fokus på å utvikle, produsere og selge gode løsninger og produkter. Et av markedsområdene våre er VA-bransjen hvor betjening og kontroll av alle typer vann har vært vår målsetning siden 1970. Vi har siden vår første inspeksjonsluke ble utviklet i 1974, jobbet kontinuerlig med å tilby bygg og anleggsbransjen smarte løsninger for tilgang til installasjoner i vegg, himling, gulv eller andre steder.

Historisk sett ble Helnor utledet fra H.Nordahl Hagen as, første gangs om et varemerke i 1970. Senere som et eget selskap på 90-tallet. Vår eier er fremdeles H. Nordahl Hagen as, som med sin historie tilbake til 1955 har hatt en betydelig påvirkning på flere av løsningene som benyttes i de ulike bransjene.

Helnor har i dag 16 dyktige ansatte og vår produksjon samt lager er lokalisert på Rudshøgda, ca 140 km nord for Oslo. Vi driver løpende utvikling av produktene og produktsortimentet. I dag kategoriseres produktene mot VA-teknikk, bygg og anlegg samt VVS. Produktene omsettes i dag i Norden. Forretningsideen er å utvikle, produsere og selge kvalitetsprodukter for adkomst samt betjening og kontroll av vann og avløp.

Kontakt oss

Ta i bruk kontaktskjema for å kontakte oss.

Besøksadresse

Kinnlimarka 30,
2360 Rudshøgda

Telefon

62 35 68 00