Tunell for overvannshåndtering

Tuneller for effektiv håndtering av overvann.

Polypropylen og polyetylen (PP/PE).

 

Produktnr: I/A Kategorier: ,

Varianter

Beskrivelse

Tunellvolum:320 liter. Installert med pukk:500 l (0,5m³).
Mål:1205x800x630 mm (LxBxH). Vekt 9,5 kg.
Maksimum belastning: 30 tonn.

Minimum overdekning:
– 250 mm ved grøntområder (områder uten belastning).
– 750 mm ved belastning av personbiler.
– 1500 mm ved belastning av kjøretøy opp til 30 tonn.

Maks overdekning av tunellen er 2500 mm, dette mål fra bunnen av grøften.

Bruksområder:
Helnor 320 infiltrasjonstunneler med start/stopp element pakkes inn i
fiberduk. Hensikten er å infiltrere og lagre regnvannet som kommer fra
tak nedløp og andre områder som terrasser, parkeringsplasser, gater og
veier.

Modulene til infiltrasjonstunnelene kan være sammenkoblet (vertikalt og horisontalt) –
størrelsen på systemet avhenger av overflaten av vannansamling.

Infiltrasjonstunnelene plasseres på grus/pukk.

– Toppforbindelser: DN 100 (eller: DN 150; DN 200;DN 300);
– Bunnforbindelser: DN 100; Inspeksjon – hull: DN 100 eller DN 200,
Det er mulighet for inspeksjon og spyling.


Montering: Se egen monteringsanvisning.


Materiell: Støpt ut av en blanding av resirkulert polypropylen og polyetylen (PP/PE). Farge: Svart
Lagring:Unngå direkte sollys over lang tid. Stables og lagres i hverandre.

Vedlikehold: Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold, men kan spyles fri for slam ved behov.