Hydrofilter

Effektiv partikkelfiltrering av overflatevann.

Produktnr: I/A Kategorier: ,

Varianter

ArtikkelnavnNRFAntallLegg i liste
HYDRO1000000

Beskrivelse

1. Vann som skal filtreres/renses ledes via rørledningen inn i bunnen av filteret.
2. Etter å ha passert innløpet havner vannet i den hydrodynamiske utskilleren som skaper en sterk radiell strøm. Dette medfører at partiklene begynner å skilles ut. Det gjelder først og fremst de tyngre partiklene, slik som f.eks. sand, som da faller ned i bunnen av filteret.
3. I bunnen av filteret finnes en spesiell oppsamlingsbeholder for slam/sand. Denne beholderen er tilgjengelig inne i filterkroppen. (tømming skjer ved at beholderen suges tom).
4. Filterdelene er plassert midt i filterkroppen, og ettersom vannet presses i oppadgående retning så må disse filterdelene passeres. Disse absorberer da uønskede finpartikler i forskjellige steg i forbindelse med nedbrytning. Filteret binder nå til seg partiklene/forurensningene og det som passerer er renset vann. Utløp finnes oppe på filteret for enkel rengjøring, dersom filterenhetene synes å tette seg på grunn av midlertidig kraftig begroing/forurensning.
5. Når vannet har passert filterenhetene på sin vei gjennom filterkroppen, skjer enda en rensning i prosessen: via en oljeseparator kan olje o.l. væsker skilles ut og det rensede
vannet ledes ut gjennom filterutløpet.

Montert i betongbrønn (plast finnes også)
· «Heavy Traffic» (overvann) for areal 1000-5000m2
· «Roof» (tak) for areal 1000-5000 m2

Obs!
Areal kan begrenses i størrelse ved sterk belastning. Kontakt oss.
· maks. vannmengde, hydraulisk, 12-60 l/s
· min. vannmengde, hydraulisk, 2,5-12,5 l/s

Obs!
Overnevnte mengder baseres på at
regelbundet vedlikehold og rengjøring foretas.
· Vekt: Opptil 350-1850 kg (avhengig av filtertype), eks. brønn.