Overvannshåndtering

Vi har løsninger til alle behov

Sikker, bærekraftig og økonomisk overvannshåndtering som avlaster vann- og avløpsnettet, regulerer større regnvannsstrømmer. Våre løsninger er kompatible og har åpenbare fordeler både logistisk, miljømessig og fra
entreprenørens synsvinkel.

Vi står til tjeneste både for tilbud og andre tekniske spørsmål.

Komplett program for overvannshåndtering

PROGRAM MED MODULER

Alle anlegg er unike. Derfor har vi byggesett med moduler. Komponentene passer alltid sammen og kan kombineres på mange måter. Helnor sine løsninger
inneholder alle deler og tilbehør du trenger til overvannsbehandling.

SERVICE

Helnor tilbyr faglig kompetanse og står til tjeneste for rådgiving, tilbud og andre tekniske spørsmål.

komplett program for overvannshandtering 1338
30m2 tilsvarer lagringsvolum 345m2

Enkel montering

Enklere blir det ikke

alt paa ett lass

Alt på ett lass

Våre moduler består av halve enheter som kan stables arealeffektivt på en felles pall på byggeplassen. De har lav vekt, mindre enn 10 kg, slik at en eneste montør raskt kan sette sammen boksen. Monteringen er enkel og kostnadsbesparende, og gjør kran og kranfører overflødig.

to blir en
to blir en

To blir én

To moduler monteres sammen på en-to-tre. Til den høye varianten er det bare sette to identiske deler på hverandre, og boksen er klar. Til den lave varianten settes det ei dekkplate på en halv enhet.

alt paa ett lass

Stikk inn – sentrere – smekk i lås

Enkelt på grunn av en tretrinns kobling med guide som sikrer eksakt posisjon.

alt paa ett lass

Kombinasjoner som klarer enda mer

Å forskyve det andre laget et halvt trinn (halvforbandt) forsterker stabiliteten til konstruksjonen. Bør benyttes ved høyder over 1 meter.

Smuss inn – smuss ut

Høyeste sikkerhet – fra inspeksjon til rensing

Kan inspiseres 100 % med kamera. Modulene kan enkelt etterses og inspiseres med kamera gjennom de to inspeksjonskanalene. På grunn av den åpne innvendige strukturen med smale, X-formede søyler og de to inspeksjons-kanalene i hver modul kan det gjennomføres fullt ettersyn i alle vinkler. Modulene er fullt spylbare.

 

Rengjøring øker levetida til boksen enda mer

Alle modulene er spylbare som standard.
For markedets beste spyle og inspeksjonsmulighet, kan magasinet kombineres med våre rengjøringsmoduler.
Slam og lignende som kommer inn i konstruksjonen kan lett inspiseres og fjernes ved hjelp av høytrykks-
spyling, noe som er gunstig for økt levetid. Rengjøringsmodulene er tette i bunn, slik at smuss og partikler kan spyles ut, uten å bli liggende igjen i bunn av magasinet.

Kombinasjonen av modulene garanterer ei levetid på 50 år eller mer. Levetiden kan økes med gjennom å montere filtreringsløsning av overvannet før magasinet. Ta kontakt med oss for tilbud og løsningsforslag.

smuss inn smuss ut
smuss inn smuss ut
Rengjoring av overvannsmagasinet

Sandfang

Innløpskum med sandfang integrert i magasinet

Sandfang

Digital overvannshåndtering

Et overvannsmagasin har som hovedfunksjon å magasinere vann ved regnskyll og styrtregn. Gjennom bruk av smart teknologi oppnås en driftssikker overvåkning. Å være i forkant dersom det skulle oppstå behov for vedlikehold kan være avgjørende ved kraftig regn eller smeltevann.

Et overvannsmagasin fungerer best ved jevn og stabil drift. Vår løsning gir mulighet for tidlig varsling ved avvik og ikke minst en økt driftssikkerhet gjennom å utveksle data. Vi kaller det vår digitale overvannshåndtering. Beskytt deg med vår digitale løsning.

«Med Helnor digital overvannshåndtering og den tilhørende appen har du alltid ha kontroll over overvannsanlegget.»

Ingen datatilkobling nødvendig

Vår digitale overvannshåndtering utveksler data i sanntid via skyløsningen og den innebyggede kommunikasjonsenheten. Det er ikke behov for sim-kort eller tilgang til lokal internettilkobling. Den innebygde radiomodulen sender data direkte via en LTE-tilkobling. Vi hjelper deg med å øke driftssikkerheten på alle måter.

Vår digitale løsning er utviklet for driftssikkerhet med lang levetid. Sensorene har ikke direkte kontakt med vann noe som sikrer ekstra lang levetid – og reduserer fare for feilmålinger. Enhetene drives av batteri med lang levetid og krever ikke tilkobling til strømnettet.

Installasjon?

Vår digitale overvannshåndtering leveres ferdig montert i en enhet. Du trenger kun å montere den digitale enheten i en inspeksjonskum etter lettutførlig monteringsanvisning.

Det er også mulig å ettermontere vår løsning for digital overvannshåndtering i eksisterende overvannsmagasiner. Ta kontakt for å avklare dette nærmere.

Digital overvannshandtering01
Digital overvannshandtering01

Viser alle 27 resultater