Teleskopiske hydranter

Suveren tilgang til vann. Våre teleskopiske hydranter installeres under bakken og blir ikke utsatt for mekaniske påkjenninger, samtidig som de er enkelt tilgjengelig.

Hydrantene er justerbare i høyden – noe som muliggjør rask og effektiv tilpasning på anleggsplassen. Veldig gunstig med tanke på eventuelle terrengforandringer.