Tilbakeslag av kloakk koster samfunnet enorme beløp hvert år

Vi har løsninger som forhindrer overvannet å slå tilbake på ditt avløpsnett.

Tilbakeslag av kloakk koster samfunnet enorme beløp hvert år.

Vannskader koster samfunnet svimlende erstatningsummer hvert eneste år. Ifølge Finans Norge har erstatningene etter vanninntrengings- og stopp i avløp/tilbakeslagsskader økt mye de senere årene, og de seneste tallene fra 2020 viser at disse skadene nå koster oss mer enn en milliard kroner i året. Det vil si at slike vannskader på bygning og innbo koster mer enn flomskader under naturskadeloven.

De mest typiske vannskadene forsårsaket av vær og naturhendelser skyldes:

 • Stopp i avløp. Tilbakeslag.
 • Vanninntrenging utenfra.
 • Frost.

Med stopp i avløp og tilbakeslag menes det blant annet oversvømmelse i bygninger fordi vann trenger gjennom avløpsnettet eller på grunn av tett sluk, vannlås eller sanitærutstyr. Dessverre har mange opplevd så mye vann i rør og avløp at det slår tilbake i huset og renner opp i vask, avløp og toalett. Det er her vi kommer inn i bildet å kan tilby ulike løsninger for å hindre noen av disse uheldige situasjonene.

Innhold

Gutt i vannet
DRITKJETT 1

Unngå tilbakeslag.

 • Antall tilfeller av tilbakeslag av kloakk i kjellere er økende. Endringer i nedbørsmengde gir høy vannføring i avløp- og overvannsnettene.
 • Enkelte steder er også overvann og avløpsvann fremført i samme rørledning. Vannet har som egenskap å finne enkleste vei – dessverre medfører dette at tilbakeslag oppstår i kjellere. Som nevnt er forsikringskostnadene forbundet med dette er enorme, men med vår tilbakeslagsventil for kloakk kan problemet håndteres på en effektiv måte.
 • Flere av våre produkter viser også til tilbakeslagsklaff av PP (polypropylen) med rustfritt stål for å hindre inntrengning av rotter eller andre skadedyr. Tilbakeslagsventiler i PP er også mer motstandsdyktig mot kulde og aggressive kjemikalier.
ZK ZB DOBBELTBILDE
SET OTTIMA UK
Tilbakeslalg i kum
ZK PS DOBBELTBILDE

Hvordan fungerer en tilbakeslagsventil?

 • En tilbakeslagsventil kan også kalles en ”enveisventil”.
  Vann og kloakk passerer fritt gjennom ventilen i en retning, mens ventilen lukkes ved tilbakeslag eller retur av væske.
 • Oversvømmelse fra det kommunale nettet er et problem for mange. Tilbakeslagsventilen forhindrer derimot inntrengning av vannet og skadene det kan påføre boligen.
 • Ved tilbakeslag og stengt ventil bør alt vannforbruk stoppes. Avløpsvannet har da ingen vei ut, og vil føre til oversvømmelse i eget hus om ikke forbruket opphører.
 • Vi har i dag tilbakeslagsventiler for avløpsrør DN110 til DN400. Kombinerer du installasjonen med et lokk fra oss har du en effektiv og smidig løsning– ikke bare for å stoppe tilbakeslaget, men også for å sikre en rask tilgang for vedlikehold.
 • Et annet eksempel er ved nybygg hvor tilbakeslagsventilen gjerne monteres i en utsparing i et betongdekke. En gulvluke for inspeksjon kan da settes inn slik at vedlikehold av ventilen kan utføres.
 • En tilbakeslagsventil kan også kalles en ”enveisventil”.
  Vann og kloakk passerer fritt gjennom ventilen i en retning, mens ventilen lukkes ved tilbakeslag eller retur av væske.
 • Oversvømmelse fra det kommunale nettet er et problem for mange. Tilbakeslagsventilen forhindrer derimot inntrengning av vannet og skadene det kan påføre boligen.
 • Ved tilbakeslag og stengt ventil bør alt vannforbruk stoppes. Avløpsvannet har da ingen vei ut, og vil føre til oversvømmelse i eget hus om ikke forbruket opphører.
 • Vi har i dag tilbakeslagsventiler for avløpsrør DN110 til DN400. Kombinerer du installasjonen med et lokk fra oss har du en effektiv og smidig løsning– ikke bare for å stoppe tilbakeslaget, men også for å sikre en rask tilgang for vedlikehold.
 • Et annet eksempel er ved nybygg hvor tilbakeslagsventilen gjerne monteres i en utsparing i et betongdekke. En gulvluke for inspeksjon kan da settes inn slik at vedlikehold av ventilen kan utføres.
SET OTTIMA
Karmat kum

Ferdig kum med tilbakeslagsventil.

I videoen ser du effekten av en tilbakeslagsventil i kum. Hindring av tilbakeslag fra kloakk og overvann.

Helnor tilbakeslagsventil ZK-UZBKW for montering i eksisterende kum.

 

For installasjon innvendig i PP/PVC-kummer. Selvlukkende klaff og leveres med muffe. Ø110-Ø200. Klaffen har gummipakning og er av kromnikkel materiale for å hindre inntrengning av gnagere.

I videoen ser du effekten av en tilbakeslagsventil i kum. Hindring av tilbakeslag fra kloakk og overvann.

For installasjon innvendig i PP/PVC-kummer. Selvlukkende klaff og leveres med muffe. Ø110-Ø200. Klaffen har gummipakning og er av kromnikkel materiale for å hindre inntrengning av gnagere.

Minimer risikoen for vannskader med våre tilbakeslagsventiler.

Se vårt sortiment av tilbakeslagsventiler.

Viser alle 16 resultater

Har du spørsmål, eller ønsker å komme i kontakt med oss?

Vennligst fyll inn feltene nedenfor og send oss din forespørsel.
En kort beskrivelse i ‘’beskjed-feltet’’ gjør vår responstid kortere.
Fint om firmaer fyller inn både firmanavn og organisasjonsnummer.

Vi kommer raskt tilbake med svar til deg!