Gulvluker

I et bygg med tekniske installasjoner som vann, ventilasjon og sanitær er det nødvendig å ha tilgang til komponenter i forbindelse med kontroll og vedlikehold.

Gjennom flere år har vi levert godt utstyrte gulvluker til industribygg som blant annet renseanlegg og pumpestasjoner, men også gulvluker med ulike spesifikasjoner til enklere prosjekt og privatkunder.

Hva er en gulvluke?

Gulvluker monteres i dekket og har som hovedfunksjon å skjule komponenter under gulvoverflaten.

Som regel er det snakk om skjuling av tilkoblingspunkter, ventilasjonsrør, pumper og liknende.

I tillegg er lukene med på å sette et mer ryddig og helhetlig uttrykk i bygningen.

Gulvlukene åpnes fra oversiden ved ulike låsemekanismer før man utfører ønskelig inspeksjon.

Gulvluke

Ulike former for gulvluke:

Om det skal være gulvluke for industribygg eller til privat bruk er det viktig å finne en type luke som dekker utvalgte kriterier. Det finnes mange ulike spesifikasjoner på gulvluker, og gjennom lang erfaring i markedet bistår vi våre kunder på daglige basis med gode tips og råd. 

La oss se nærmere på hvilke typer gulvluker du kan velge fra vårt brede sortiment. 

Ulike bruksområder

Flere av våre gulvluker er tilpasset og utarbeidet etter kundenes tilbakemeldinger og behov. De fleste gulvlukene har ulike bruksområder og er derfor produsert med forskjellige utstyrsnivåer.

Vi skiller ofte mellom to typer gulvluker; Overfallsede- eller plansenkede luker.

Overfallsede luker

Overfallsede luker kan vise til fordelaktige egenskaper mot inntrenging av overflatevann. Disse lukene har en oppbygd rammekant som bygger 8-10 cm over dekket, og er velegnet til utvendig montasje, eksempelvis på tak, over sjakter eller kummer.

Plansenkede luker:

Med plansenkede luker mener vi luker som ligger jevnt med gulvets overflate eller i flush med dekket. De plansenkede lukene frekventerer hyppigst, og kan benyttes i alt fra industribygg og til gulvluker ned til kjelleren i de private hjem.

Der hvor de overfallsede lukene kun tåler persontrafikk da de er lite gunstige å kjøre over, kan de plansenkede lukene skilte med ulike belastningsklasser fra persontrafikk til tungtransport (A15-F900). Normalt er det en sammenheng mellom krav til belastning og pris.

Vi kan også vise til varianter som brannisolerte (EI90) luker for istøping av betong som benyttes i bygninger eller på områder hvor vanntette og brannmotstandsdyktige kumlokk er et krav. Disse lukene kan også leveres uten brannklassifisering, og i rustfri utførelse hvor hygiene og pent utseende er blant kriteriene.

BVA med belegg

Ulike design

Krav til overflate på en gulvluke er som oftest et tema. I noen tilfeller ønskes sklisikker overflate i aluminium, i andre tilfeller ønskes luka så lite synlig som mulig og at den skal fullbyrde resten av gulvet. Gjennom etterspørsel har vi utviklet gulvluker hvor innfelling av fliser, teppefliser, belegg og parkett er en mulighet.

Lett håndterbare komposittluker for innendørs bruk eller kjøresterke utendørsluker hvor for eksempel brostein eller belegningsstein kan ilegges viser spennet i produktsortimentet vårt.

Ordet løsningsorientert henger høyt for alle oss ansatte i Helnor. Vi fører standardstørrelser på våre gulvluker, men er også behjelpelige med spesialmål på flere varianter.

Hvordan montere gulvluker:

For mange av våre gulvluker viser vi til en utarbeidet monteringsanvisning. Denne sendes ut sammen med lukene, men kan også sendes ut i en tidligere fase om utsparing skal gjøres før lukene er på plass og skal monteres. Lukene er dokumentert gjennom montasjeråd på hjemmeside, samt snittegninger i datablad, FDV og kataloger.

Om noe skulle være uklart, kontakt oss eller se våre lukeguider.

Har du spørsmål, eller ønsker å komme i kontakt med oss?

Vennligst fyll inn feltene nedenfor og send oss din forespørsel.
En kort beskrivelse i ‘’beskjed-feltet’’ gjør vår responstid kortere.
Fint om firmaer fyller inn både firmanavn og organisasjonsnummer.

Vi kommer raskt tilbake med svar til deg!